Пишете ни
EN

„Вашите отпадъци са наша грижа.
Екосейф предлага комплексни решения в сферата на управление на отпадъците.“

За нас

За нас

Предлагаме
иновативни еко услуги

„ЕкоСейф“ ООД е дружество, специализирано в сферата на управление на отпадъците. Част от дейностите са оператор на единствения частен инсинератор за обезвреждане на отпадъци на територията на България.

Научи повече

Какво правим

Дейности

Търговия с отпадъци

Екосейф е регистрирана под номер 819 в Изпълнителна агенция по околна среда и разполага с разрешително за търговия с всички видове опасни и неопасни отпадъци упоменати в Наредба 2 за класификация на отпадъците, издадена от МОСВ.

Събиране и транспортиране

Екосейф е регистриран под номер N12-RD-1844-00 ot 08.05.2018 г за извършване на дейсност по транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с чл.1 т.41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на някои видове опасни и неопасни отпадъци.

Третирaне на отпадъци

Екосейф има издадено разрешителни за третиране в т.ч. преопаковане на територията на РИОСВ София град и София област, Плевен, Враца, Монтана, Стара Загора, Бургас.

image

Ние вярвваме в ЕКО-бъдещето

Мисията на „ЕкоСейф“ е посредством правилното управление на отпадъците, да допринесе за непрекъснато подобрение на качеството на живот и устойчиво екологично развитие, съчетавайки основните принципи свързани с:

<p>Ние вярвваме в ЕКО-бъдещето</p>
Прочети повече